Liturgia na dziś

Kalendarz

Logowanie 
Drukuj Email

 

Ogłoszenie i podziękowania Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wspomogli Bieżanowian poszkodowanych
w powodzi w dniach 5/6 sierpnia 2021r.

Na dzień dzisiejszy łącznie zebrano kwotę 12.424,30zł.

Datki można w dalszym ciągu wpłacać na konto bankowe, które udostępnia Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa. Dane do wpłaty wraz z numerem konta są dostępne przy czasopismach pod chórem lub na stronie internetowej Towarzystwa.

Do uzyskania pomocy konieczne jest wypełnienie wniosku , który można zabrać z naszego kościoła lub pobrać ze strony internetowej Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa.

Wypełnione wnioski pomocowe można składać w zakrystii, w kancelarii parafialnej lub do skrzynki pocztowej przy Edenie do 31 sierpnia.

 


Informacja dot. pomocy MOPS w Krakowie
dla poszkodowanych w powodzi.

 

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, jakie  ostatnio miały miejsce w Krakowie, mieszkańcy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach domowych i znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą zwrócić się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioski należy składać we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania filii MOPS tj:

 

Podstawą do udzielenia pomocy jest przeprowadzenie przez pracowników MOPS rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania poszkodowanej osoby lub rodziny na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. W trakcie wywiadu ustalana jest aktualna sytuacja socjalno-bytowa osób poszkodowanych i określany jest zakres poniesionych strat. Pomoc przyznawana jest niezależnie od posiadanego dochodu. Rozliczenie otrzymanej pomocy następuje na podstawie przedłożonych faktur lub rachunków przez osoby, którym decyzją administracyjną zostanie przyznana pomoc finansowa.

 

INFORMACJA CARITASU ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Caritas dysponuje urządzeniami do osuszania.

Zainteresowanie powołując się na fakt zamieszkania w parafii mogą uzyskać konieczne informacje

tel.  729- 978 -773 Adres Caritasu - Kraków, ul. Żywiecka 16

Czynne  :poniedz.  do czwartek - godz.8.00 do 14.00

Caritas oferuje pomoc rzeczową

Informacje - tel. 12 259 21 04 , poniedziałek -piątek godz.7.00-15.00 - stacja Caritasu na Brzegach