Drukuj

27 PAŹDZIERNIKA 2019
30 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu Uroczystości
Bierzmowania i przyjęcia relikwii krwi św. Jana Pawła II.
Dziś po Mszach św. uczcimy relikwie naszego Papieża.

W  TYM  TYGODNIU:

28.X. – poniedziałek – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

31.X. – czwartek – g.17.30 -  zakończenie nabożeństw różańcowych

1.XI. – 1-szy piątek miesiąca – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Godz.14.00  na cmentarzu Msza św. z procesją i wypominkami

2.XI. – 1-sza sobota miesiąca-WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
DZIEŃ ZADUSZNY

MSZE ŚW – w kościele – godz. 7.00, 18.00

- na cmentarzu – godz.10.00 i 17.00

Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo I soboty z adoracją Najśw. Sakramentu
i rozważaniem Różańca

RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH – NA CMENTARZU – 1 i 2.XI. godz.20.00

Odpusty za zmarłych -  od 1 do 8 listopada

A/  Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną 1 i 2.XI, mogą dostąpić odpustu zupełnego,
który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Wg obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten
odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzania świątyni należy odmówić ”Ojcze nasz”
i „Wierzę”, oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa
wg intencji Ojca Świętego

B/   Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych,
zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyścu cierpiące; odpust ten w dniach:
od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy

SPOWIEDŹ ŚW. – codziennie podczas Różańca i Mszy św.

ODWIEDZINY CHORYCH –  sobota od g.8.00  (także chorzy, którzy są odwiedzani w 1-sze piątki)

W przyszłą 1-szą niedzielę miesiąca

- po Mszy św. o g.7.00 – zmianka różańcowa

- ofiary będą przeznaczone na renowację zabytkowej świątyni

Na wypominki roczne i jednorazowe przyjmujemy w zakrystii

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich prosi osoby zapisane na pielgrzymkę do Fatimy o wpłacenie
zaliczki 500 zł do końca października w Edenie w godz. od16.00 do 18.00

1 i 2 listopada kancelaria będzie nieczynna

Składamy podziękowanie  za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na misje  – „Bóg zapłać”.

Od 1.XI. przyjmujemy intencje mszalne na rok 2020.
Rezygnujemy z systemu rezerwacji i potwierdzania.
Ofiary składamy przy zamawianiu.

Dziś po Mszy św. o g.18.00 (około g.19.00) zapraszamy na koncert muzyki sakralnej Wykonawcy:
Zoriana Grzybowska (śpiew i bandura) i Artur Grzybowski. Po koncercie wolne datki.

Bardzo prosimy aby  porządkując cmentarz liście składać do worków (znajdują się one przy
pojemnikach na śmieci) a worki z liśćmi pozostawiać na zewnątrz cmentarza przy ogrodzeniu
w pobliżu pojemników.

Na stolikach jest prasa katolicka (nowa cena Gościa Niedzielnego 6 zł)
a w zakrystii można nabyć znicze patriotyczne.

1.XI. Uroczystość Wszystkich Świętych a 2.XI. Dzień Zaduszny.
Pamiętajmy, że nasza powinność wobec zmarłych nie wyczerpuje się w uporządkowaniu
cmentarzy i grobów. Zanieśmy naszym zmarłym dar Mszy św., Komunii św., modlitwy
czy miłosiernego czynu. Dopiero wtedy zaniesiony kwiat, zapalony znicz staną się
wyrazem czegoś co jest naprawdę cenne wobec Boga.

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: +Eugenia Pieniądz, +Ryszard Struś i + Krzysztof Buchta
(z ul. Bieżanowskiej). Ich dusze powierzamy miłosiernemu Bogu.

 

WSZYSTKIM INTERNAUTOM, DOROSŁYM, MŁODZIEŻY I DZIECIOM
NA NOWY TYDZIEŃ
ŻYCZYMY - SZCZĘŚĆ BOŻE !

 

Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżanowie:

Szanowni Parafianie parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie.
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!” to hasło, które przyświeca działalności Straży Pożarnej.
Podczas ostatniej powodzi OSP Kraków-Bieżanów niosło pomoc mieszkańcom dzielnicy Bieżanów
-Prokocim, ale w czasie tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego to my liczyliśmy na Państwa
pomoc i nie zawiedliśmy się.
Nasz projekt pt. „Bezpiecznie nad SERAFĄ” spotkał się z Państwa zaufaniem i akceptacją i zdobył
największą liczbę punktów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za aktywne wsparcie tego projektu.
Jednocześnie chcemy także podziękować Księdzu Proboszczowi Bogdanowi Markiewiczowi, za
przychylność w stosunku do nas i możliwość przeprowadzenia akcji informacyjnej w czasie głosowania.

Z wyrazami szacunku  - Druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej Kraków-Bieżanów.