Witryna

Liturgia na dziś

Kalendarz

Logowanie 
Drukuj Email

AKTUALNOŚCI

 

.

 
Drukuj Email

 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z NASZEGO KOŚCIOŁA

 
Drukuj Email

19. XII. 2020 r.

OGŁOSZENIA ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM

1.  Spowiedź św. od 19.XII. odbywa się w konfesjonałach

z zachowaniem przepisów sanitarnych (folia, maseczka,

dezynfekcja)

2. Na cmentarzu aż do odwołania pozostawiamy Mszę św.

o g.12.30

3. Wizyta duszpasterska (kolęda)  w związku z epidemią

zostaje zawieszona.

Zamiast tradycyjnej kolędy w niedziele 3.I, 10.I, 17.I.  i 24.I.

o g.12.30 odprawiane będą Msze św. za mieszkańców

poszczególnych ulic parafii połączone z błogosławieństwem

kolędowym transmitowanym przez internet.

Pozostaje w mocy przepis :

w obiektach sakralnych może przebywać 1 osoba na 15 m 2

Wg naszych obliczeń

- nowy kościół – ok.65 osób

- zabytkowy kościół - ok. 20 osób

- kaplica na cmentarzu – 5 osób

 

KANCELARIA czynna jest również jak dotychczas.

 

Bardzo przepraszamy za te utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość

i modlitwę w tych trudnych dla nas wszystkich czasach

 

Duszpasterze parafii

 

SZCZĘŚĆ BOŻE !

 

 

17 października 2020

Dekret dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

Zmieniająca się sytuacja epidemiczna wymaga od duszpasterzy Archidiecezji Krakowskiej odnowionej gorliwości w stałym towarzyszeniu Wiernym, którzy szczególnie w warunkach niepewności potrzebują Chrystusowego umocnienia.

  1. W związku z wprowadzonymi od 17 października br. obostrzeniami należy przestrzegać zasad wynikających z objęcia terenu parafii „żółtą lub czerwoną strefą”. Dotyczy to liczby osób gromadzących się w świątyniach (limit osób w przeliczeniu na powierzchnię świątyni), odległości między nimi, a także wcześniej ustanowionego nakazu zakrywania ust i nosa.
  2. Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.
  3. Na Księżach Proboszczach spoczywa obowiązek precyzyjnego poinformowania wiernych
    o obowiązujących zasadach zgromadzenia liturgicznego oraz o powyższej dyspensie.
  4. Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się przywrócić bądź kontynuować transmisje nabożeństw poprzez dostępne środki przekazu. Szczególnie osoby korzystające z dyspensy będą dzięki temu mogły wyrazić łączność ze wspólnotą i przez wzmożoną osobistą modlitwę wyjednywać światu ocalenie.
  5. Obrzęd Komunii Świętej należy tak sprawować, by każdy mógł według własnej wrażliwości przyjąć Najświętszy Sakrament na dłoń lub do ust, z zachowaniem takiej właśnie kolejności rozdawania Komunii.
  6. Nie ulegają zmianie szczególne warunki sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, które uwzględniają zastosowanie w konfesjonałach folii ochronnej nadającej się do częstej dezynfekcji. Możliwe są również, po konsultacji z zainteresowanymi chorymi i ich rodzinami odwiedziny kapłana z sakramentami w ich domu.
  7. Zachowuje ważność polecenie, by raz w tygodniu, kiedy pozwalają na to przepisy liturgiczne, odprawiana była w parafiach Msza Święta według formularza w czasie pandemii.

Na czas podejmowania duchowych wysiłków, każdemu według jego stanu i powołania, udzielam pasterskiego błogosławieństwa i polecam Bogu przez przyczynę Świętych Patronów.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii

ks. Grzegorz Kotala

 

aby zobaczyć panoramę kościoła - kliknij odpowiedni przycisk ...

Inne PANORAMY  - TUTAJ !

(aby zobaczyć Stary Kościół, należy za pomocą strzałek
wyjść z nowego i wejść do starego)

 
Reklama
Reklama