Liturgia na dziś

Kalendarz

Logowanie 
Pogrzeb Drukuj Email

POGRZEB

1. Formalności związane z pogrzebem należy załatwiać w godzinach urzędowania kancelarii bądź też po Mszy św. wieczornej
(można również telefonicznie wstępnie uzgodnić termin pogrzebu - tel. +48 12 658-11-37)

2. Wymagane dokumenty
- karta zgonu (karta z adnotacją "dla administracji cmentarza")
- dokument stwierdzający posiadanie grobowca lub miejsca na cmentarzu
- gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, należy doręczyć poświadczenie o Sakramencie Namaszczenia