Liturgia na dziś

Kalendarz

Logowanie 
Bierzmowanie Drukuj Email

BIERZMOWANIE

Do Bierzmowanie przygotowuje się młodzież gimnazjalna w parafii, w której zamieszkuje.
Klasy I i II zapraszamy na spotkanie raz w miesiącu, będą się one odbywać w kościele.
Klasy III będą miały spotkania w grupach 1 raz w tygodniu.
- do Bierzmowania przystępować będą klasy III.

Warunkiem dopuszczenia do przyjęcia tego sakramentu jest zaliczenie trzyletniego okresu
przygotowania, potwierdzone wpisami w Indeksie.