Witryna

Liturgia na dziś

Kalendarz

Logowanie 
Ogłoszenia duszpasterskie
Drukuj Email

27 PAŹDZIERNIKA 2019
30 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu Uroczystości
Bierzmowania i przyjęcia relikwii krwi św. Jana Pawła II.
Dziś po Mszach św. uczcimy relikwie naszego Papieża.

W  TYM  TYGODNIU:

28.X. – poniedziałek – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

31.X. – czwartek – g.17.30 -  zakończenie nabożeństw różańcowych

1.XI. – 1-szy piątek miesiąca – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Godz.14.00  na cmentarzu Msza św. z procesją i wypominkami

2.XI. – 1-sza sobota miesiąca-WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
DZIEŃ ZADUSZNY

MSZE ŚW – w kościele – godz. 7.00, 18.00

- na cmentarzu – godz.10.00 i 17.00

Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo I soboty z adoracją Najśw. Sakramentu
i rozważaniem Różańca

RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH – NA CMENTARZU – 1 i 2.XI. godz.20.00

Odpusty za zmarłych -  od 1 do 8 listopada

A/  Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną 1 i 2.XI, mogą dostąpić odpustu zupełnego,
który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Wg obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten
odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzania świątyni należy odmówić ”Ojcze nasz”
i „Wierzę”, oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa
wg intencji Ojca Świętego

B/   Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych,
zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyścu cierpiące; odpust ten w dniach:
od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy

SPOWIEDŹ ŚW. – codziennie podczas Różańca i Mszy św.

ODWIEDZINY CHORYCH –  sobota od g.8.00  (także chorzy, którzy są odwiedzani w 1-sze piątki)

W przyszłą 1-szą niedzielę miesiąca

- po Mszy św. o g.7.00 – zmianka różańcowa

- ofiary będą przeznaczone na renowację zabytkowej świątyni

Na wypominki roczne i jednorazowe przyjmujemy w zakrystii

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich prosi osoby zapisane na pielgrzymkę do Fatimy o wpłacenie
zaliczki 500 zł do końca października w Edenie w godz. od16.00 do 18.00

1 i 2 listopada kancelaria będzie nieczynna

Składamy podziękowanie  za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na misje  – „Bóg zapłać”.

Od 1.XI. przyjmujemy intencje mszalne na rok 2020.
Rezygnujemy z systemu rezerwacji i potwierdzania.
Ofiary składamy przy zamawianiu.

Dziś po Mszy św. o g.18.00 (około g.19.00) zapraszamy na koncert muzyki sakralnej Wykonawcy:
Zoriana Grzybowska (śpiew i bandura) i Artur Grzybowski. Po koncercie wolne datki.

Bardzo prosimy aby  porządkując cmentarz liście składać do worków (znajdują się one przy
pojemnikach na śmieci) a worki z liśćmi pozostawiać na zewnątrz cmentarza przy ogrodzeniu
w pobliżu pojemników.

Na stolikach jest prasa katolicka (nowa cena Gościa Niedzielnego 6 zł)
a w zakrystii można nabyć znicze patriotyczne.

1.XI. Uroczystość Wszystkich Świętych a 2.XI. Dzień Zaduszny.
Pamiętajmy, że nasza powinność wobec zmarłych nie wyczerpuje się w uporządkowaniu
cmentarzy i grobów. Zanieśmy naszym zmarłym dar Mszy św., Komunii św., modlitwy
czy miłosiernego czynu. Dopiero wtedy zaniesiony kwiat, zapalony znicz staną się
wyrazem czegoś co jest naprawdę cenne wobec Boga.

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: +Eugenia Pieniądz, +Ryszard Struś i + Krzysztof Buchta
(z ul. Bieżanowskiej). Ich dusze powierzamy miłosiernemu Bogu.

 

WSZYSTKIM INTERNAUTOM, DOROSŁYM, MŁODZIEŻY I DZIECIOM
NA NOWY TYDZIEŃ
ŻYCZYMY - SZCZĘŚĆ BOŻE !

 

Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżanowie:

Szanowni Parafianie parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie.
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!” to hasło, które przyświeca działalności Straży Pożarnej.
Podczas ostatniej powodzi OSP Kraków-Bieżanów niosło pomoc mieszkańcom dzielnicy Bieżanów
-Prokocim, ale w czasie tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego to my liczyliśmy na Państwa
pomoc i nie zawiedliśmy się.
Nasz projekt pt. „Bezpiecznie nad SERAFĄ” spotkał się z Państwa zaufaniem i akceptacją i zdobył
największą liczbę punktów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za aktywne wsparcie tego projektu.
Jednocześnie chcemy także podziękować Księdzu Proboszczowi Bogdanowi Markiewiczowi, za
przychylność w stosunku do nas i możliwość przeprowadzenia akcji informacyjnej w czasie głosowania.

Z wyrazami szacunku  - Druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej Kraków-Bieżanów.

 
Drukuj Email

20 PAŹDZIERNIKA 2019
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

 

10 lat temu 17 października J.EM. Ks. Kard Stanisław Dziwisz konsekrował
naszą nową świątynię. Dziś o g.12.30, Ks. Kardynał odprawi uroczystą Msze św.
w rocznicę poświęcenia kościoła udzielając młodzieży z klas VIII Sakramentu
Bierzmowania.
W ten wyjątkowy dzień Ks. Kardynał przywozi na stałe do naszej parafii relikwie
św. Jana Pawła II umieszczając je w złoconym relikwiarzu.
Powierzamy dziś Bogu przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, Ks. Kardynała
i całą naszą wspólnotę a zwłaszcza tych, którzy wznosili tę świątynię
i bierzmowaną młodzież.

TYDZIEŃ MISYJNY w ramach miesiąca misyjnego przeżywać będziemy
pod hasłem:  „OCHRZCZENI I POSŁANI”

RÓŻANIEC ODMAWIAMY CODZIENNIE O G.17.30

W  TYM  TYGODNIU:

22.X. – wtorek – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Spotkanie dla scholki - sobota o godz. 10.00

Ogłoszenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich:

- zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie recytatorskim poezji patriotycznej
"Kocham Cię Polsko", który odbędzie się 6 listopada o godz. 17.30  w Edenie.
- zapisani na pielgrzymkę do Fatimy proszeni są o zaliczkę 500 zł do końca października
- dziękujemy wspierającym finansowo  akcję " Rodzina Rodzinie", która polega na pomocy
rodzinie w Aleppo. Pomagamy już trzeci rok.

Przyjmujemy w kancelarii i zakrystii na wypominki roczne lub jednorazowe.
- na stolikach są formularze wypominkowe.

Bardzo dziękujemy jednej z rodzin naszej parafii za ufundowanie relikwiarza dla relikwii
św. Jana Pawła II – „Bóg zapłać”

Dziś w Os. Złocień odbywa się odpust ku czci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

W ramach miesiąca misyjnego w przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach św. wygłosi
kazania misyjne Ks. Mirosław Stanek, salwatorianin, zbierając po Mszach św. ofiary na misje

Dziękujemy za ofiary złożone  do puszek w ubiegłą niedzielę na Papieskie Dzieło
Fundacji Nowego Tysiąclecia  - „Bóg zapłać”

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o g.18.00 (około 18.50) koncert muzyki sakralnej
pt. „Jakże piękna jesteś przyjaciółko moja”. Wykonawcy Zoriana Grzybowska - śpiew i bandura
i Artur Grzybowski. Po koncercie wolne datki

Bardzo prosimy aby w ramach porządkowania cmentarza liście składać do worków
(znajdują się one przy pojemnikach na śmieci) a worki z liśćmi pozostawiać na zewnątrz
cmentarza przy ogrodzeniu w pobliżu pojemników

Na stolikach jest prasa katolicka – zachęcamy do nabywania i czytania

W minionym tygodniu odeszli do wieczności:+Helena Murzyn, +Krystyna Małocha (z ul. Zarosie),
+Emilia Stasiak (z u. Potrzask), +Andrzej Walicki i +Józef Łojowski.
Ich dusze powierzamy miłosiernemu Bogu

 

WSZYSTKIM INTERNAUTOM, DOROSŁYM, MŁODZIEŻY I DZIECIOM
NA NOWY TYDZIEŃ
ŻYCZYMY - SZCZĘŚĆ BOŻE !

 
Drukuj Email

13 PAŹDZIERNIKA 2019
28 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Przeżywamy XIX Dzień Papieski  pod hasłem: „WSTAŃCIE CHODŹMY”
Jednym z wymiarów tego dnia jest zbiórka  po Mszach św. przed kościołem,
której celem jest fundowanie stypendiów dla dziewcząt i chłopców

Dziś - g.12.30 uroczysty Chrzest św.-  g.18.00
- Msza św. za Kościół, Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja i TV Trwam

RÓŻANIEC ODMAWIAMY CODZIENNIE O GODZ.17.30

W  TYM  TYGODNIU;

15.X. – wtorek – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

16.X. – środa – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.

W tym dniu przypada 41 rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II

17.X. – czwartek – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

18.X. – piątek – ŚWIĘTO ŚW.ŁUKASZA, EWANGELISTY
Podczas Mszy św. wieczornej Koronka do Bożego Miłosierdzia

19.X. - sobota - wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

W przyszłą niedzielę 20 października przeżywać będziemy wyjątkową uroczystość
Mszę św. o g.12.30,  w 10 rocznicę konsekracji naszej świątyni, odprawi
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, który udzieli Sakramentu Bierzmowania
młodzieży z klas VIII oraz przywiezie na stałe do naszej parafii relikwie
św. Jana Pawła II.Gorąco zapraszamy do udziału w tej uroczystości.

Próby dla przystępujących do Bierzmowania – środa i czwartek o g.18.45
Spowiedź św. codziennie podczas Różańca (g.17.30).

Nasz kościelny, P. Wiesław Włosik po 27 latach pracy podjął decyzję o jej zakończeniu.
Bardzo dziękujemy p. kościelnemu za wieloletnią piękną posługę naszej wspólnocie
i życzymy przede wszystkim zdrowia i Bożego Błogosławieństwa w życiu osobistym i rodzinnym.

W przyszłą niedzielę  uroczystość odpustowa w Osiedlu Złocień. Główna Msza św. o g.12.30

Przyjmujemy w zakrystii na wypominki roczne lub jednorazowe.
(na stolikach są formularze wypominkowe)

Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę  w kościele, za ofiary przekazane
na konto parafii i osobiście w ciągu tygodnia – przeznaczone są one na renowację
zabytkowej świątyni –  gorące „Bóg zapłać”

W przyszłą misyjną niedzielę składane ofiary przeznaczone będą na misje

Bardzo prosimy aby w ramach porządkowania cmentarza liście składać do worków
(znajdują się one przy pojemnikach na śmieci) a worki z liśćmi pozostawiać na zewnątrz
cmentarza przy ogrodzeniu w pobliżu pojemników

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stolikach.

 

WSZYSTKIM INTERNAUTOM, DOROSŁYM, MŁODZIEŻY I DZIECIOM
NA NOWY TYDZIEŃ
ŻYCZYMY - SZCZĘŚĆ BOŻE !

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 19