Witryna

Liturgia na dziś

Kalendarz

Logowanie 
Ogłoszenia duszpasterskie


11 listopada 2018 Drukuj Email

11 LISTOPADA 2018
32 NIEDZIELA ZWYKŁA

100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Dziękujemy dziś Bogu za dar wolnej
Ojczyzny i nade wszystko prosimy o jedność w naszym ojczystym domu.
Powierzamy Bogu tych, którzy nie szczędzili  zdrowia i życia walcząc o wolność i nas
samych byśmy w jedności budowali teraźniejszość i przyszłość Polski.

W  TYM  TYGODNIU:

12.XI. – poniedziałek – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

13.XI. – wtorek– wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski
- g.18.00 -  Msza św. za Kościół, Ojczyznę , Ojca Świętego, Radio Maryja i TV Trwam

16.XI - piątek Po Mszy św. wieczornej Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.XI.- sobota – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

Ogłoszenia Zespołu Charytatywnego:

1.Caritas wznowił poprzez parafie program pomocy żywnościowej.
Warunkiem jest zaświadczenie z MOPS-u, które wydawane jest na podstawie:

- odcinka renty/emerytury za ostatni miesiąc

- zaświadczenia o zarobkach za ostatni miesiąc

- oświadczenia na temat sytuacji socjalnej

- zaświadczenia z MOPS-u będą przyjmowane w EDENIE  15 listopada (czwartek)
w godz. od 16.00 – do 18.00.

Kancelaria parafialna w sprawach cmentarnych będzie w tym tygodniu czynna dodatkowo
w piątek w godz. od 16.00 do 18.00

Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę  w kościele, za ofiary przekazane na konto
parafii  – przeznaczone są one na renowację zabytkowej świątyni –  „Bóg zapłać”.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić II Światowy Dzień Ubogich. Po Mszach św. przed
kościołem będą zbierane datki na rzecz ubogich. Od środy 14 listopada na Małym Rynku będzie
otwarty Namiot Spotkań, w którym zarówno ubodzy jak i wolontariusze mogą doświadczyć
spotkania przy wspólnym posiłku, rozmowy, modlitwy i wziąć udział w koncertach, szkoleniach
i poradach.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stolikach, a w zakrystii
można nabyć znicze patriotyczne

 

WSZYSTKIM INTERNAUTOM, DOROSŁYM, MŁODZIEŻY I DZIECIOM
NA NOWY TYDZIEŃ
ŻYCZYMY - SZCZĘŚĆ BOŻE !

 
04 listopada 2018 Drukuj Email

4 LISTOPADA 2018
31 NIEDZIELA ZWYKŁA

Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na wypominki. Dusze naszych zmarłych
będziemy wypominać przed wszystkimi Mszami św. w każdą 1-szą i  3-cią niedzielę miesiąca.
Także przez cały rok, Msza św. wieczorna w 1-szą niedzielę miesiąca odprawiana będzie za zmarłych
wypominanych.

Dziś w 1-szą niedzielę miesiąca:

- po Mszy św. o g.7.00 – zmianka różańcowa

- g.18.00 – Msza św. za dusze wypominane

- składane dziś ofiary są przeznaczone na renowację zabytkowej świątyni

W  TYM  TYGODNIU:

9.XI. – piątek - ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

10.XI. – sobota – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

11.XI. – niedziela

W tym dniu minie 100 lat,  gdy po długiej nocy niewoli i zaborów POLSKA na nowo się
odrodziła. Dziś również potrzeba nam odrodzenia w różnych wymiarach życia. Niech więc
w tym dniu nie zabraknie i naszej modlitwy w intencji Ojczyzny
.
Zapraszamy na uroczyste obchody Święta Niepodległości w sobotę 10 listopada
.
Program przedstawia się następująco:

- przed Mszą św.  ok. 9.40 dzieci z Przedszkola nr 135 śpiewać będą pieśni patriotyczne
- g. 10.00 – Msza św. koncelebrowana przez Księży Proboszczów z naszego dekanatu,
następnie odsłonięcie KAMIENIA PAMIĘCI przy ul. Braci Jamków a potem przemarsz pod
pomnik poległych Bieżanowian i Apel poległych.
Zapraszamy poczty sztandarowe ze szkół i innych instytucji.
Przypominamy o wywieszeniu flag w dniu Święta Niepodległości.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 12.30 – uroczysty Chrzest św. – przygotowanie – sobota g.18.45

Ogłoszenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich:

- spotkanie stowarzyszenia w środę po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy wszystkich chętnych
do wspólnej modlitwy i pracy.
- zapraszamy na konkursu recytatorski poezji  patriotycznej z udziałem uczniów szkół naszej
dzielnicy XII. Konkurs i występy odbędą się 8 listopada o godz. 17.00 w auli kościoła.

W Dworze Czeczów czynna jest  do 12.XII. wystawa  „DROGI BIEŻANOWIAN DO NIEPODLEGŁOŚCI”
– zapraszamy do obejrzenia. Szczegóły na stronie Dworu Czeczów

Spotkanie Zespołu Apostolstwa Świeckich – czwartek po Mszy św. wieczornej

Kancelaria parafialna w sprawach cmentarnych będzie czynna dodatkowo w tym tygodniu w poniedziałek i piątek od 16.00 do 18.00

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej , która wyłożona jest na stolikach

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: + Helena Konopka i + Robert Żurek (z ul. Bieżanowskiej).
Ich dusze powierzamy miłosiernemu Bogu.

 

WSZYSTKIM INTERNAUTOM, DOROSŁYM, MŁODZIEŻY I DZIECIOM
NA NOWY TYDZIEŃ
ŻYCZYMY - SZCZĘŚĆ BOŻE !

 
28 października 2018 Drukuj Email

28 PAŹDZIERNIKA 2018
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Przeżywamy dziś 10 DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

Ogarniamy dziś modlitwą Kościół w Pakistanie

W  TYM  TYGODNIU:

31.X. – środa – g.17.30 -  zakończenie nabożeństw różańcowych

1.XI. – czwartek – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Godz.14.00  na cmentarzu Msza św. z procesją i wypominkami

2.XI. – 1-szy piątek-WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

DZIEŃ ZADUSZNY

MSZE ŚW – w kościele – godz. 7.00, 18.00 i 19.30

- na cmentarzu – godz.10.00 i 17.00

SPOWIEDŹ ŚW. – codziennie podczas Różańca i Mszy św. a w piątek od g.17.30

ODWIEDZINY CHORYCH – w piątek i sobotę od g.8.00

3.XI. – 1-sza sobota miesiąca –  g .6.30 – Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi

W przyszłą 1-szą niedzielę miesiąca:- po Mszy św. o g.7.00 – zmianka różańcowa

-  ofiary będą przeznaczone na renowację zabytkowej świątyni

RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH – NA CMENTARZU – 1 i 2.XI. godz.20.00

Odpusty za zmarłych -  od 1 do 8 listopada

A/  Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną 1 i 2.XI, mogą dostąpić odpustu
zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Wg obowiązujących przepisów
mogą uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzania świątyni należy
odmówić ”Ojcze nasz” i „Wierzę”, oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna,
Komunia św. i modlitwa wg intencji Ojca Świętego

B/   Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych,
zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach:
od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy

Na wypominki roczne i jednorazowe przyjmujemy w zakrystii i na cmentarzu

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich prosi aby zaliczkę na zimowisko do Poronina
w kwocie 200 zł należy wpłacić na konto do końca października

Spotkanie Zespołu Apostolstwa Świeckich – przeniesione na 2–gi czwartek miesiąca 8.XI

W Dzień Zaduszny kancelaria będzie nieczynna

Składamy podziękowanie  za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na misje  – „Bóg zapłać”

Od 1.XI. przyjmujemy intencje mszalne na rok 2019.Rezygnujemy z systemu rezerwacji
i potwierdzania. Ofiary składamy przy zamawianiu.

Główne uroczystości związane z 100 rocznicą odzyskania niepodległości odbędą się
w naszej parafii w sobotę 10 listopada o g.10.00. Szczegóły podamy w przyszłą niedzielę

Dziś przy kościele, a 1.XI  na cmentarzu, młodzież oazowa naszej parafii sprzedaje znicze nagrobne.
Dochód przeznaczony będzie na duszpasterstwo młodzieży

1.XI. Uroczystość Wszystkich Świętych a 2.XI. Dzień Zaduszny.
Pamiętajmy, że nasza powinność wobec zmarłych nie wyczerpuje się w uporządkowaniu
cmentarzy i grobów. Zanieśmy naszym zmarłym dar Mszy św., Komunii św. , modlitwy
czy miłosiernego czynu. Dopiero wtedy zaniesiony kwiat, zapalony znicz staną się
wyrazem czegoś co jest naprawdę cenne wobec Boga

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: + Ryszarda Wcisło (z ul. Bieżanowskiej)
+ Piotr Fil, + Jan Włodarczyk, + Andrzej Pilecki (z ul. Kolonijnej).
Ich dusze powierzamy miłosiernemu Bogu.

 

WSZYSTKIM INTERNAUTOM, DOROSŁYM, MŁODZIEŻY I DZIECIOM
NA NOWY TYDZIEŃ
ŻYCZYMY - SZCZĘŚĆ BOŻE !

 
21 października 2018 Drukuj Email

21 PAŹDZIERNIKA 2018
29 NIEDZIELA ZWYKŁA

W dzisiejszą niedzielę w całym Kościele rozpoczyna się TYDZIEŃ MISYJNY
pod hasłem:  „PEŁNI DUCHA I POSŁANI”.

Gościmy dziś w naszej wspólnocie Ks. Mirosława Stanka, salwatorianina, dyrektora wolontariatu
misyjnego, który na wszystkich Mszach św. głosi kazania misyjne

RÓŻANIEC ODMAWIAMY CODZIENNIE O G.17.30

W  TYM  TYGODNIU:

22.X. – poniedziałek – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Nasz dekanat a więc i nasza parafia została zaproszona do udziału w dziękczynieniu
za pontyfikat św. Jana Pawła II 22 października (poniedziałek) do Sanktuarium
św. Jana Pawła II
O g.7.30 – Różaniec a o godz.8.00 – Uroczysta Msza św.

Przyjmujemy w kancelarii i zakrystii na wypominki roczne lub jednorazowe.
- na stolikach są formularze wypominkow

W sobotę 27 X o godz. 18.45, zapraszamy byłych Oazowiczów, Lektorów na spotkanie
modlitewne w kościele. Wszystkich chętnych parafian, również zachęcamy do wspólnej modlitwy.

Dziękujemy za ofiary złożone  do puszek w ubiegłą niedzielę na papieskie dzieło
Fundacji Nowego Tysiąclecia  - „Bóg zapłać”

Bardzo prosimy aby w ramach porządkowania cmentarza liście składać do worków
(znajdują się one przy pojemnikach na śmieci) a worki z liśćmi pozostawiać na zewnątrz
cmentarza przy ogrodzeniu w pobliżu pojemników

W zakrystii są jeszcze do nabycia flagi i znicze patriotyczne

Na stolikach jest prasa katolicka – zachęcamy do nabywania i czytania

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: + Ryszarda Wcisło (z ul. Bieżanowskiej)
i + Stefan Kłosowski (z ul. Małka). Ich dusze powierzamy miłosiernemu Bogu.

 

WSZYSTKIM INTERNAUTOM, DOROSŁYM, MŁODZIEŻY I DZIECIOM
NA NOWY TYDZIEŃ
ŻYCZYMY - SZCZĘŚĆ BOŻE !

 
14 października 2018 Drukuj Email

14 PAŹDZIERNIKA 2018
28 NIEDZIELA ZWYKŁA

Przeżywamy XVIII Dzień Papieski  pod hasłem: „PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”
Jednym z wymiarów tego dnia jest zbiórka  po Mszach św. przed kościołem, której celem
jest fundowanie stypendiów dla dziewcząt i chłopców

Dziś - g.12.30 uroczysty Chrzest św.

RÓŻANIEC ODMAWIAMY CODZIENNIE O GODZ.17.30

W  TYM  TYGODNIU;

15.X. – poniedziałek – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

16.X. – wtorek – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.

W tym dniu przypada 40 rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II

PROGRAM UROCZYSTOŚCI CENTRALNYCH

GODZ.16.30 – Msza św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II
z udziałem Episkopatu Polski i władz państwowych

GODZ.20.00 – ul. Franciszkańska 3 – odsłonięcie mozaiki w „Oknie Papieskim”

GODZ.20.30 – Koncert Artystów Polskich na Rynku Głównym

Nasz dekanat a więc i nasza parafia została zaproszona do udziału w dziękczynieniu
za pontyfikat św. Jana Pawła II 22 października (poniedziałek) do Sanktuarium
św. Jana Pawła II

O g. 7.30 – Różaniec a o godz.8.00 – Uroczysta Msza św.

17.X. – środa – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

18.X. – czwartek – ŚWIĘTO ŚW.ŁUKASZA, EWANGELISTY

19.X. - piątek - wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
Podczas Mszy św. wieczornej Koronka do Bożego Miłosierdzia

20.X. – sobota - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA KANTEGO, kapłana, głównego Patrona
archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa

Przyjmujemy w zakrystii na wypominki roczne lub jednorazowe.
Tradycyjnie ofiara na wypominki roczne równa jest ofierze jaką składamy na Mszę św.
(na stolikach są formularze wypominkowe)

Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę  w kościele, za ofiary przekazane
na konto parafii i osobiście w ciągu tygodnia – przeznaczone są one na renowację
zabytkowej świątyni –  gorące „Bóg zapłać”

OGŁOSZENIA STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH

W związku z planowanym na 10 listopada odsłonięciem kamienia pamięci,   prosimy o kontynuowanie wpłat -cegiełki z nr konta pod chórem.
Dzisiaj w niedziele o godz. 16 w DK Dwór Czeczów odbędzie się historyczne spotkanie       " Polacy na frontach I wojny światowej. Bitwa o Wzgórze Kaim"

- Stowarzyszenie  zaprasza w poniedziałek o godzinie 17.00 do Edenu na spotkanie z p.poseł Małgorzatą Wassermann, kandydatką na prezydenta Krakowa.
Temat spotkania "Stary Bieżanów - osiedle peryferyjne, ważna część Krakowa"

- W środę po Mszy św. wieczornej w Edenie odbędzie się spotkanie z p. prof.Janem Dudą, tatą prezydenta RP, kandydatem do sejmiku. Spotkanie poprowadzi p. Patrycja Więcławek.

W przyszłą misyjną niedzielę składane ofiary przeznaczone będą na misje

W zakrystii można nabyć znicze patriotyczne a przed kościołem można nabyć flagi.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stolikach.

 

WSZYSTKIM INTERNAUTOM, DOROSŁYM, MŁODZIEŻY I DZIECIOM
NA NOWY TYDZIEŃ
ŻYCZYMY - SZCZĘŚĆ BOŻE !

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 10